Dung Dịch Vệ Sinh Blissberry - Tặng Kèm Son & Nước Hoa


Dung Dịch Vệ Sinh Blissberry - Tặng Kèm Son & Nước Hoa

DUNG DỊCH VỆ SINH BLISSBERRY - Phụ nữ luôn tồn tại những vấn đề khó nói, đặc biệt là vùng kín - trái tim thứ hai của người phụ nữ. Do vùng kín có cấu tạo sinh học phức tạp, cùng với đó là “chu kỳ” hàng tháng ít nhiều ảnh hưởng đến việc vận động sinh hoạt thoải mái của chị em, việc chăm sóc và vệ sinh vùng kín đúng cách cũng mang đến cho nhiều lúng túng và phiền phức.